partner

Česká národní banka
CERGE-EI
EA Hotels
Ernst & Young
Obermayer Helika a.s.
Kolektory Praha, a. s.
Global Chess
Pražská mincovna a.s.

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Czechbanking.cz
Untitled Document

hrací sály - CERGE-EI

Bankovní šachový festival

Prvním sídlem Národní banky Československé, po vzniku republiky 28. 10. 1918, se stal Schebkův palác v tehdejší Bredovské ulici čp. 936 (dnešní ulice Politických vězňů), který již od roku 1890 sloužil bankovním účelům filiálky Rakousko-uherské banky Praze.Parcela na místě dnešního Schebkova paláce byla zastavěna již ve 14. století v době vlády českého krále Karla IV. a dnešní neorenesanční podobu získala budova na konci 19. století. Tehdejší vlastník pozemku baron Schebek si zde nechal vystavět nový reprezentativní palác. Jako architekta si bohatý železniční podnikatel vybral Vojtěcha Ignáce Ullmanna, jednoho z nejvýznamnějších architektů tehdejší Prahy.V roce 1963 přešla budova do majetku Československé akademie věd. Dnes v paláci sídlí CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.Palác upoutává pozornost zejména svým monumentálním průčelím a mramorovým schodištěm, které vede do druhého patra, kde se nacházejí hlavní reprezentační místnosti. Mimo velkého sálu je nepochybně nejvýznamnější místností paláce tzv. lunetový sál. Autorem jeho výzdoby je český malíř Viktor Barvitius, který v deseti lunetách spodobnil romantický příběh prarodičů majitele paláce.
Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb