partner

Česká národní banka
CERGE-EI
EA Hotels
Ernst & Young
Obermayer Helika a.s.

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Untitled Document

propozice

Bankovní šachový festival

propozice šachových turnajů a simultánek

Simultánky (29. 11. 2017, Velký sál Plodinové burzy ČNB)
- právo účasti: bez omezení (účastníci hrající v turnajích Bankovního šachového festivalu budou mít přednostní právo na místo v simultánce)
- účastnický poplatek: bude upřesněn v závislosti na velmistrech, kteří budou simultánku hrát

Turnaj v bleskovém šachu (30. 11. 2017, Velký sál Plodinové burzy ČNB)
- otevřený 15kolový turnaj
- právo účasti: přednostní právo registrace mají zaměstnanci bank, pojišťoven a finančních institucí, od 1. 9. registrace bez omezení až do naplnění kapacity
- přihlášení: mailem (bankovni.festival@gmail.com)
- účastnický poplatek: 250 Kč / 10 eur
- tempo hry: 3 min + 2 s / tah
- výsledek není započítáván na elo rating FIDE
- cenový fond: 8.000 Kč (1. místo – 5.000 Kč, 2. místo – 3.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč)

Turnaj v rapid šachu (1. - 3. 12. 2017 odpoledne, Schebkův palác - CERGE-EI)
- otevřený 11kolový turnaj
- právo účasti: přednostní právo registrace mají zaměstnanci bank, pojišťoven a finančních institucí, od 1. 9. registrace bez omezení až do naplnění kapacity
- přihlášení: mailem (bankovni.festival@gmail.com)
- účastnický poplatek: 750 Kč / 29 eur
- tempo hry: 15 min + 5 s / tah
- výsledek není započítáván na elo rating FIDE - cenový fond: 30.000 Kč (1. místo – 15.000 Kč, 2. místo – 10.000 Kč, 3. místo – 5.000 Kč)

Turnaj ve Fischerových šachách (1. - 3. 12. 2017 dopoledne, Schebkův palác - CERGE-EI)
- otevřený 7kolový turnaj
- právo účasti: přednostní právo registrace mají zaměstnanci bank, pojišťoven a finančních institucí, od 1. 9. registrace bez omezení až do naplnění kapacity
- přihlášení: mailem (bankovni.festival@gmail.com)
- účastnický poplatek: 750 Kč / 29 eur
- tempo hry: 15 min + 5 s / tah
- výsledek není započítáván na elo rating FIDE
- cenový fond: 22.000 Kč (1. místo – 10.000 Kč, 2. místo – 7.000 Kč, 3. místo – 5.000 Kč)


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb