generální partner

České dráhy, a.s.

partner

EA Hotels
SŽDC
GO parking

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document

Pozoruhodnosti K. Varů

Šachový vlak 2019

Karlovy Vary


Karlovy Vary jsou součástí západočeského trojúhelníku lázeňských měst. Spolu s Mariánskými a Františkovými lázněmi usilují letos o zápis mezi památky UNESCO.

Malebné město se nachází v údolí řeky Teplé a Ohře. Bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo jen málo budov. Většina architektonických památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo „období hojnosti“. Období po roce 1989 je charakteristické vstupem ruského kapitálu, údajně téměř polovina místních nemovitostí je ve vlastnictví občanů ze zemí někdejšího Sovětského svazu.


Karlovy Vary historické centrum

Lázeňství

Místní lázeňství je založeno na využívání horké minerální vody s léčivými účinky, která vzniká v hloubkách okolo 2 000 metrů. Zdejší voda má blahodárný vliv na léčení jaterních a střevních chorob, na žaludek a játra. Ve městě se nachází velké množství lázeňských domů. Historické lázeňské budovy byly po roce 1918 očíslovány a z původních šesti balneoprovozů se do současnosti zachovaly čtyři, z čehož pouze dva slouží stále svému původnímu účelu.

Z 28 karlovarských pramenů je 13 zachyceno a používají se pro pitné kúry. Ve městě je celkem 5 kolonád (Vřídelní, Mlýnská, Sadová, Tržní, Zámecká).Dominantou města jsou i kostely Sv. Máří Magdalény (barokní stavba postavená v letech 1732–1736 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem) a pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla (navržený v letech 1893–1897 architektem Gustavem Wiedermannem).


Chrám sv. Petra a Pavla 

Gastronomie

K věhlasu lázní velmi významně přispěl lékař dr. David Becher, který se zasloužil o modernizaci karlovarské balneologie. V roce 1807 zahájil jeho synovec, lékárník Josef Vitus Becher výrobu proslulého karlovarského žaludečního likéru.

Další specialitou Karlových Varů jsou i Lázeňské oplatky.

Sklo a porcelán

Karlovarský kraj je proslulý i výrobou porcelánu, působilo zde více než 10 porcelánek, z nichž některé vyrábí porcelán i v současnosti. 

Dalším významným průmyslovým odvětvím, které město proslavilo je sklářství. Světově nejznámější firmou je Moser, která vyrábí nápojové a dekorativní skleněné produkty a byla založena Ludwigem Moserem v roce 1857. V roce 2008 bylo v prostorách sklárny otevřeno i sklářské muzeum.


Mezinárodní filmový festival

Karlovy Vary jsou významným dějištěm kulturních aktivit. Nejvýznamnější kulturní akcí města je červencový Mezinárodní filmový festival, který je každoročně navštěvován významnými filmovými osobnostmi celého světa a během kterého je nejlepší film oceněn Křišťálovým glóbem.

Golfové hřiště

10 km od centra Karlových Varů se rovněž nachází jedno z nejstarších a nejvýznamnějších golfových hřišť ve střední Evropě. 


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb