generální partner

České dráhy, a.s.

partner

EA Hotels
SŽDC
GO parking

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document

pozoruhodnosti Prahy

Šachový vlak 2019

Pozoruhodnosti a pamětihodnosti Prahy

Praha byla prý prahem mezi východem a západem, byla městem alchymistů a astronomů (Tycho de Brahe je pohřben v kostele Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí) za císaře Rudolfa II. a také městem šachistů. Narodil se v ní první mistr světa v šachu Wilhelm Steinitz (připomíná to pamětní deska na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy), hostila šachovou olympiádu v roce 1931 a dnes v ní žije nejlepší český šachista David Navara.

Projděte se královskou cestou, kudy se ubíraly korunovační průvody, od secesního Obecního domu, kolem Orloje na Staroměstském náměstí, přes Karlův most a pak Nerudovkou nahoru na Hrad. Tam, v sídle českých králů a dnes českého prezidenta, si můžete prohlédnout svatovítskou katedrálu, kde leží pochován patron české země, zhlédnout zajímavé expozice ve výstavních prostorách Hradu a hlavně si musíte dosyta vychutnat jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu vůbec.

Pamětní deska s reliéfní podobiznou prvního mistra světa v šachu Wilhelma Steinitze (*1836 Praha †1900 New York) je umístěna na boční stěně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nedaleko odtud, na rozhraní židovského ghetta a Starého města ve slepé uličce Goldřichově, stával Steinitzův rodný domek.)

Proslulý staroměstský Orloj na staré pražské radnici na Staroměstském náměstí.

Katedrála sv. Víta je jeden z nejkrásnějších gotických chrámů ve střední Evropě. Uvnitř jsou v místnosti zamčené sedmi zámky uloženy české korunovační klenoty.


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb