partner

Obecní dům
Euro Oil
Dopravní stavby Brno
Bessel Kok
Tomáš Čupr
Kolektory Praha, a. s.
CORA-GEO
Euroagentur

mediální partner

Lidové noviny
Untitled Document

výstava Z. Buriana

Šachový festival 2019

Výstava Z. Buriana

Během šachového festivalu můžete v Obecním domě navštívit mimořádnou výstava malíře Zdeňka Buriana, jednoho z neejvýznamnějších ilustrátorů dobrodružné literatury 20. století. Výstava Širým světem v sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana.Zdeněk Burian: Širým světem
7. 3. 2019 – 30. 6. 2019
Otevřeno denně: 10:00 - 19:00
Komentovaná prohlídka: pondělí 17. 6. od 17:30h
Vstupné: 200 Kč – plné; 100 Kč - snížené (děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P); děti do 6 let zdarmaExpozice člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. V neposlední řadě je možno zhlédnout reprezentativní celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí.

Výstava Zdeňka Buriana, která prezentuje originály ze soukromých sbírek, je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou imaginací a realistickým rukopisem překlenout pomyslnou propast mezi „ryzím“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou a stal se trvalou součástí našeho kulturního dědictví.

Pořadatelem výstavy je Retro Gallery, hlavním partnerem výstavy je nakladatelství Albatros.
Kurátoři výstavy jsou Vladimír Prokop a Jakub Sluka.


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb