generální partner

České dráhy, a.s.

partner

EA Hotels
JLV
SŽDC
Výzkumný ústav železniční, a.s.
GO parking
Ajeto Glassworks

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document


pozoruhodnosti Olomouce

Šachový vlak 2017

Pozoruhodnosti a pamětihodnosti Olomouce

Staré univerzitní město Olomouc bylo ve středověku centrem Moravy a do třicetileté války třetím největším městem zemí České koruny (po Praze a Vratislavi). Již od 13. století má ve svém erbu šachovanou orlici.
V historickém jádru města mezi rameny řeky Moravy je situováno několik velkých náměstí, jejichž formování započalo již v 11. století. Na Horním náměstí je umístěna radnice s orlojem z 15. století, Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna, a památka UNESCO sloup Nejsvětější Trojice, postavený v roce 1740.
Pozoruhodný je také arcibiskupský dóm svatého Václava, kde roku 1469 prohlásila část českých a moravských pánů uherského krále Matyáše Korvína králem českým a kde se taktéž nachází hrobka českého krále Václava III., zavražděného roku 1306 právě v Olomouci.

Sloup Nejsvětější trojice na hlavním olomouckém náměstí je zapsán i na seznamu památek UNESCO.

Katedrála sv. Václava, kde byl roku 1469 prohlášen Matyáš Korvín českým králem a kde se se také nachází hrobka českého krále Václava III.

Olomouc je městem mnoha překrásných kašen.


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb