generální partner

České dráhy, a.s.

partner

GO parking
JLV
Lama energy a.s.
czechtourism
EA Hotels
Výzkumný ústav železniční, a.s.
Franck Provost
Phoenix Praha a.s.

mediální partner

E15
EURO
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document


pozoruhodnosti Budapešti

Šachový vlak 2014

Pozoruhodnosti a pamětihodnosti Budapešti

Maďarská metropole rozdělená Dunajem na dvě nestejné poloviny – kopcovitou Budu a rovinou Pešť, láká milovníky šachu do lázní Szechenyi, ale také na pikantní pokrmy a kořeněná Tokajská vína v restauracích a kavárničkách, kde můžete potkat slavné velmistry minulosti i současnosti, stejně jako šachové literáty, kteří vás zavedou do skrytého šachového obchůdku. V Budapešti žijí velmistři Lájoš Portisch, Peter Lékó a Judita Polgárová, ale také neznámí šachouni, s nimiž si to můžete rozdat na vlakovém nádraží Keleti. Při prohlídce města byste neměli vynechat katedrálu svatého Matyáše, z jejíž věže je nádherný výhled na město a chcete-li pochopit něco z maďarské historie, běžte se spisovatelem Tiborem Karolyim na náměstí Hrdinů.

Na budapešťském nádraží Keleti najdete každý den šachouny ochotné k partičce

Parlament – jedna z dominant města

Vyhlášené lázně Szechenyi jsou nedaleko od našeho hotelu Conrad

Lázně Szechenyi jsou známé i díky fotografiím hostům věnujícím se královské hře v horkých bazénech

Pohled na kopcovitou Budu

Pohled na rovinatou Pešť


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb