generální partner

České dráhy, a.s.

partner

JLV
Lama energy a.s.
EA Hotels
GO parking
Sporten
Výzkumný ústav železniční, a.s.
Ajeto Glassworks

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document


pozoruhodnosti Innsbrucku

Šachový vlak 2016

Pozoruhodnosti Innsbrucku

Innsbruck leží v údolí Innu, v bezprostředním podhůří Alp, asi 30 km severně od Brennerského průsmyku, nejschůdnější cesty do Itálie. Tato řeka mu však dala nejen jméno (neboť Innsbuck je složeninou znamenající most přes řeku Inn), ale rovněž předurčila i jeho významnost. Poprvé bylo toto místo díky své strategické pozici osídleno před zhruba 3000 lety, což dokazují nálezy z mladší doby kamenné a urny s ostatky z doby bronzové. Ve 4. století před Kristem zde vznikla římská pevnost Vedildena, která měla ochránit římskou cestu spojující Veronu s Brennerským průsmykem a Regensburgem. Po jeho zániku zde byl založen klášter premonstrátů Wilten, který provozoval převoz přes řeku Inn, a později i osada, jež dostala roku 1205 městská práva a jejíž vliv a význam rychle rostl, protože kontrolovala obchodní stezku do Itálie.

Císařský zámek (Hofburg) spojený s dvorním kostelem (Hofkirche) si založil císař Maxmilián I. Habsburský jako hlavní sídlo a rezidenci před rokem 1500, zámek s parkem byl rozšířen v pozdně barokním stylu kolem roku 1760. V Hofkirche zřídil císař Maxmilián I. mramorové mauzoleum s kovanou železnou mříží, obklopené bronzovými sochy stojících římských císařů počínaje Karlem Velikým, přes dobyvatele Svaté země až po habsburské panovníky a jejich manželky.

Premonstrátský klášter Wilten s barokním kostelem z let 1751-1756 byl postaven na místě raně křesťanského kostelíka z 5. století a románského kláštera ze 12. století, před nímž na tomto místě stála římská pevnost Vedildena. Ambras je renesanční zámek, který nechal zbudovat arcivévoda Ferdinand Tyrolský na návrší jihovýchodně od města, přenesl do něj své umělecké sbírky z Křivoklátu, které v něm sídlí dodnes pod správou vídeňského Kunsthistorického muzea.

Bergisel - Skokanský můstek na Bergisel byl zbudován pro zimní olympijské hry roku 1964, kdy na něm skokan Dalibor Motejlek získal jedinou (bronzovou) medaili pro českou olympijskou výpravu; dodnes je můstek znám z každoročně pořádaného Turné čtyř můstků.

Doporučené restaurace

Alfred Miller‘s Schoneck
Restaurace oceněná Michelinskou hvězdou.
6 Weiherburggasse, Innsbruck, tel. +43 512 272 728

Chez Nico
Malá prvotřídní vegetariánská restaurace.
Maria-Theresien-Strasse 49, Innsbruck , tel. +43 650 451 06 24

Lichtblick/360°
Skleněná výšková restaurace s 360° výhledem na město a hory a venkovní vyhlídkovou terasou.
Maria-Theresien-Strasse 18, Innsbruck, tel. +43 512 566 550

Císařský zámek Hofburg

Město v podhůří Alp

Premonstrátský klášter Wilten


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb