partner

Česká národní banka
CERGE-EI
EA Hotels
Ernst & Young
Obermayer Helika a.s.
Kolektory Praha, a. s.
Global Chess
Pražská mincovna a.s.

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Czechbanking.cz
Untitled Document

hrací sály - ČNB

Bankovní šachový festival

Palác bývalé Plodinové burzy, která je součástí sídla České národní banky, je pantheonem finančního světa. Zhmotňuje jeho lesk, svět pohodlí, řemeslné kvality i konzervativního luxusu a to v prostoru architektonické velkorysosti.Budova pražské Plodinové burzy byla vystavěna v 90. letech předminulého století na tehdejším Havlíčkově (později Gorkého a dnes Senovážném) náměstí a sloužila komoditnímu obchodu s plodinami. Na realizaci této zajímavé stavby se podílela čtveřice architektů (Bedřich Ohmann, Rudolf Krighammer, Josef Zítek a Josef Schulz) a původní secesní návrh první dvojice korespondující s blízkým Obecním domem byl korigován druhou dvojicí ve prospěch tradiční novorenesance.Interiérovou dominantou budovy bylo mohutné schodiště a dva burzovní sály, velký a malý. Vzhledem k nárůstu obchodů komoditní burzy v době I. Československé republiky přestávala budova dostačovat potřebám obchodu a byla k ní v letech 1928 až 1929 provedena funkcionalistická přístavba podle architektonického návrhu Bohumila Hypšmana.Dnes jsou Velký a Malý sál využívány jako velkolepé a luxusní konferenční prostory ČNB.
Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb