Untitled Document

ukázka z partií

Kniha velmistra Navary

ukázka z partií

Viktor Korčnoj – David Navara
Anglická [A10]
Praha - 22.11.2003
Komentář: GM David Navara

Ukázka z připravované knihy velmistra Navary

Partie se hrála v zápase s velmistrem Korčným. Jednalo se o můj první zápas na Kampě. Pavel Matocha tehdy byl začínajícím organizátorem a já jsem poprvé nastoupil v zápase proti legendě. První partii jsem po mdlém zahájení bílými s obtížemi udržel, ve druhé (a poslední) partii jsem hrál s černými kameny.
1.Jf3 g6 Chtěl jsem se dostat do Grünfeldovy indické obrany. Dříve jsem obvykle volil odpověď 1...Jf6, ale po 2.c4 g6 3.Jc3 d5 jsem se čas od času dostával do potíží.
2.c4 Bílý může zahrát 2.e4, soupeř ale dává přednost zavřeným hrám.
2...Sg7 3.e4 Po 3.d4 Jf6 by hra přešla do Grünfeldovy indické obrany, zatímco 3.Jc3 c5 s dalším Jb8-c6 vede k příjemné variantě anglické hry.
3...e5 4.d4 exd4 5.Jxd4 Jf6 6.Jc3 0–0 7.Sg5?! Tento tah jsem nikdy dříve neviděl. Po 7.Se2 Ve8 8.f3 c6 černý může rychle zahrát d7-d5, například 9.Sg5 h6 10.Sh4 d5! 11.cxd5 g5!? 12.Sg3 cxd5 s dobrou hrou černého jako v partii Gurevič – Jansa, Forchheim 2000.
7...Ve8 Černý hrozí zahrát 8...Jxe4! 9.Sxd8 Jxc3+.


8.Df3 Na 8.Sd3? bych odpověděl výše uvedenou variantou 8...Jxe4. Po 8.Se2 h6 9.Sxf6 Sxf6 by černý neměl díky silnému černopolnému střelci žádné problémy.
8...h6 9.Se3 d6 Tento tah je určitě dobrý, někdy může přijít Sc8-g4. Ještě silnější ale asi bylo 9...Ja6!?, například 10.Sd3 Jc5 11.0–0–0 d5 12.exd5 Sg4 se ziskem kvality.
10.h3 Také po 10.Sd3 Jg4 by černý stál mírně lépe, případná výměna na e3 by zvýšila cenu střelce g7.
10...Jbd7 Dobré bylo rovněž 10...De7 11.Sd3 (Po 11.0–0–0 Jxe4 12.Jxe4 Dxe4 13.Dxe4 Vxe4 14.Jb5 Ja6 nemá bílý za pěšce dostatečnou kompenzaci.) 11...Jbd7 s hrozbami 12...Je5 a 12...Jc5.
11.0–0–0 Také po 11.Sd3 Jc5 12.Sc2 De7 by měl bílý potíže.
11...De7 Nějak jsem nezpozoroval, že vlastně ničím nehrozím. Po výměnách na e4 by totiž bílý mohl zahrát Jd4-b5 a pěšce by získal zpět. Po 11...Jc5 12.Sd3 Jxd3+ 13.Vxd3 a6 by černý stál mírně lépe díky možnosti nebezpečného pěšcového nástupu na dámském křídle.
12.Jd5?! Tento tah jsem sice přehlédl, ale na takové věci jsem zvyklý. Naštěstí se nic neděje. Zajímavé bylo 12.g4! s ideou 12...Jxe4? (Po 12...Jc5 13.Jd5 Jxd5 14.exd5 by černý nestál hůře.) 13.Jxe4 Dxe4 14.Dxe4 Vxe4 15.Jb5 s malou výhodou bílého.
12...Jxd5 13.exd5


Při pohledu na šachovnici mi bylo jasné, že musím rychle zaútočit, protože jinak by dáma na e7 po 14.Sd3 a 15.Vhe1 mohla stát divně. Postup a7-a6, b7-b5 značně oslabuje pole c6, proto jsem se rozhodl pro pozičně zdravější řešení.
13...c5! V podobných situacích bývá iniciativa důležitější než materiál. Obětí pěšce jsem chtěl otevřít sloupce pro útok na bílého krále. V zájmu objektivity musím dodat, že o nic slabší nebylo ani 13...Je5 14.De2 c5 15.dxc6 bxc6 s přechodem do partie.
14.dxc6 Po jiných odpovědích bych zorganizoval klasickou protihru pomocí postupu a6, b5. Velmi by mi pomohla možnost vývinu jezdce na 3 různá pole.
14...Je5 15.De2 Bílý správně neotevírá další sloupce na dámském křídle. Po 15.cxb7? Sxb7 16.Df4 (16.De2? Jxc4) 16...Vac8–+ by padl pěšec c4 a následně i bílý král. Vše černému vychází i v dalších variantách, například 15.De4? bxc6! 16.Jxc6 Db7!–+
15...bxc6 16.Dd2! Sa6 Počítači se zamlouvá i protiútok vůči f2 16...Df6!? s taktickou pointou 17.f4 Jd7 18.Jxc6? Vxe3! , mé pokračování je ale rovněž dobré.
17.Sxh6 Po 17.b3 d5 nebo i 17...c5!? by se bílý král nemohl cítit příliš bezpečně.


17...Sh8!? Podobnou ideu proslavil velmistr Simagin. Rozdíl byl v tom, že sovětský velmistr ústup střelce nespojoval s obětí h-pěšce, ale s obětí kvality na f8, po níž útočil po dlouhé diagonále na dámské křídlo soupeře. Jeho myšlenka se stala standardním motivem v mnoha variantách dračí sicilské obrany. V našem případě černý odevzdává "jenom" pěšce, tím ale výrazně oslabuje svůj královský kryt. Bude tedy záležet převážně na tom, které ze stran se podaří dříve rozvinout útok. Černý musí počítat s postupem h3-h4-h5xg6 a snažit se mu předejít.
Velmi ostrá pozice by vznikla po 17...Sxh6 18.Dxh6 Sxc4 19.Sxc4 Jxc4, černý ale má díky slabosti bodu b2 lepší vyhlídky. Vadil mi tah 20.h4? , ale po 20...Df6!–+ s dvojí hrozbou 21...c5 a 21...Dxf2 se bílá pozice rozpadne.
18.Sg5 Nevhodný byl postup 18.c5?! Sxf1 19.cxd6, černý totiž může získat převahu díky malé kombinaci 19...Dxd6! 20.Vhxf1 Jc4 21.Dc2 Jxb2! 22.Dxb2 c5 s prudkým útokem při materiální rovnováze.
Své nevýhody mělo i 18.Dc2 d5 19.cxd5 Sxf1 20.Vhxf1 cxd5 s více než dostatečnou kompenzací za pěšce, sloupce b, c jsou pro černé věže velmi lákavé. Možná ale právě tak měl bílý hrát.
Počítač se přimlouvá za nevzhledný tah 18.b3!?, ale oslabení diagonály vypadá dost děsivě. Černý může otevřít i sloupce po 18...d5! 19.cxd5 Sxf1 20.Vhxf1 c5! 21.Jc2 c4 22.d6 Dd7 s prudkým útokem.
18...Db7 19.Dc2 Ne každému by se chtělo odkrývat diagonálu tahem 19.b3 . Po 19...Vab8 s hrozbou vzetí na c4 i po okamžitém 19...d5 vznikají složité zápletky, v nichž černý drží lepší vyhlídky. Pasivní obrana bílému neslibuje nic dobrého, jeho nejlepší šancí je postup h3-h4-h5xg6 s případnou obětí na h8. Aby se černý dostal k útoku jako první, v některých variantách dokonce obětuje jezdce na c4 za otevření b-sloupce a diagonály a1–h8. Počítačové varianty tentokrát vynechám, podobných tady bylo a bude ještě dost.
19...Vab8 Dobré bylo i okamžité 19...d5 s iniciativou.
20.b3 Po 20.Jb3 Db4 bílý pěšce na c4 stejně neudrží. Nevychází ani pokus o výměnu dam, po 20.Db3 Dc8! 21.Dc2 d5 bílý nezastaví útok.
20...d5! 21.c5 Bílý si asi nemohl dovolit otevřít sloupec c, protože po Kc1-b1 by musel počítat i se skoky jezdce na c4. Nevycházelo ani 21.f4? Jxc4 22.bxc4 dxc4 s matovým útokem, hrozí zejména 23...c5.
21...Sxf1 22.Vhxf1 Db4! Po 22...a5 23.f4 by se bílý rychle dostal k protihře. Nyní musí (nejen) po f4 počítat s jezdcovým skokem na c4, po jiných tazích rozbije královský kryt pěšec a7.


23.Vd2! Po 23.Sf4?! má černý příjemný výběr. Zamýšlel jsem odpovědět 23...Vb5?, což ovšem vede po 24.Jxb5 Dxf4+ 25.Dd2 Jd3+ 26.Kb1! (26.Kc2? Jb4+ 27.Kc1 Ve2!! 28.Dxf4 Vc2+ 29.Kb1 Vb2+ –+) 26...cxb5 27.Dxd3 Df6 28.Vd2 Da1+ pouze k remíze večným šachem nebo k nejasné hře. O tom jsem tenkrát pochopitelně neměl ani tušení. Prudký útok ale černému dává 23...a5!? a ještě silnější je 23...Jc4! 24.Sxb8 Vxb8 25.bxc4 (Po 25.Vd3 Da3+ 26.Kb1 Dxc5 27.Dc3 je nejsilnější 27...Db6!–+ s dalším 28...c5 a ziskem figury při pokračujícím útoku.) 25...Da3+ 26.Kd2 Vb2, černý získá materiál zpět s rozhodujícím útokem.
23...Jd7? Tento tah znehodnocuje pěknou partii. K porážce by vedlo 23...Jc4? 24.bxc4 Sxd4 25.Vxd4 Da3+ 26.Kd1 Vb2 kvůli 27.Sc1!, útok černého by ale měl rozhodnout po 23...a5!. Hrozí a5-a4 a nepomáhá ani 24.f4 Jc4! 25.bxc4 Sxd4, protože zde bílý nemá po 26.Vxd4 Da3+ 27.Kd1 Vb2–+ k dispozici tah 28.Sc1.


24.Jxc6? Velmistr Korčnoj po partii navrhl 24.Se3!, po němž by úloha černého nebyla jednoduchá. Chtěl jsem pokračovat 24...Jxc5? (Lepší je například 24...Da3+ 25.Kd1 Jf6 26.Vd3 Je4 se silným útokem.) 25.Jxc6 Da3+ 26.Kd1 Je4 27.Jxb8 Jc3+?! (Větší nároky na bílého klade 27...Vxb8.) 28.Ke1 d4 a při rozboru jsem poznamenal, že pozice je nejasná. Odpověď soupeře "Only for you!" je sice vtipná, ale situaci nevystihuje, silný útok vyváží chybějící materiál.
24...Da3+ 25.Kb1 Po 25.Kd1 Da6! 26.Je7+ Vxe7 by bílý bez náhrady přišel o jezdce.


25...Jxc5! To vlastně ani není oběť, černý získá materiál zpět i s úroky. A v daném případě by se dalo mluvit spíše o lichvě. Varianty nejsou složité, bílý nedokáže ochránit dámské křídlo před obětí na b3. Figuru by černý získal také po 25...Da6, například 26.Jxb8 Dxf1+ 27.Vd1 Ve1 28.Vxe1 Dxe1+ 29.Sc1 Jxb8 30.c6 De5! 31.Sb2 Dc7!, ne však 31...Dxb2+?? 32.Dxb2 Sxb2 33.c7+- s výhrou bílého.
26.Jxb8 Vxb8 27.Se7 Hrozila likvidace pěšce b3, jíž by nezabránil bílý ani po 27.Dc1. Chtěl jsem odpovědět 27...Vxb3+ 28.axb3 Dxb3+ 29.Vb2 Sxb2 30.Dxb2 Dd3+ 31.Ka2 Dc4+!–+ s materiální převahou při trvajícím útoku, ale ještě přesnější je 27...Db4 s dobytím bodu b3.
27...Vxb3+ 28.Dxb3 Nešlo 28.axb3? pro 28...Da1#
28...Jxb3 29.Sxa3 Jxd2+ 30.Kc2 Jxf1 31.Kd3 Se5 Kdyby se soupeři podařilo získat mého jezdce za pěšce, asi by partii zremizoval. K tomu ale nedojde, a tak je zbytek již jen technickou záležitostí.


32.Ke2 Jh2 33.Sc1 Po 33.Sc5 a6 34.g3 g5 by přišlo g5-g4 s vysvobozením jezdce.
33...f6 Aktivizace krále láme poslední odpor.
34.Se3 d4 35.Sd2 Kf7 36.Sb4 Po 36.f4 Sc7 37.Kf2 Ke6 by bílý sice získal jezdce, partii by ale rozhodl volný d-pěšec, například 38.g3 (38.Kg1 Kf5–+) 38...Kf5 39.Kg2 Ke4 40.Kxh2 Kd3–+.
36...a6 37.Sc5 Ke6 38.f4 Sxf4 39.Sxd4 Sg3 40.Sc3 f5 41.Sd2 f4 a bílý se vzdal, protože nezabrání uvolnění jezdce po Kf5-e4 s dalším f4-f3+.
0–1


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb