Untitled Document

křest knihy

Kniha velmistra Navary

Křest knihy

Informace budou doplněny v dubnu 2013


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb