generální partner

České dráhy, a.s.

partner

EA Hotels
SŽDC
GO parking

mediální partner

Lidové noviny
Šachový týdeník
Chessbase.com

pořadatel

Pražská šachová společnost
Untitled Document

pozoruhodnosti Trenčína

Šachový vlak 2019

Pozoruhodnosti a pamětihodnosti Trenčína

Trenčín patří mezi jedno z nejstarších slovenských měst – nejenže o něm máme písemné zmínky z 11. století, ale skutečným důkazem jeho stáří je latinský název města Laugaricio, zmíněný v římském skalním nápisu pocházejícím z 2. stol. n.l.
Trenčínský hrad stojí na skalní výšině, pod kterou původně tekla řeka Váh, jejíž koryto se později posunulo dál. Už ve 2. století vznikl na skále kamenný hrad. Rozšiřoval se od 13. století. Hrad byl ve vlastnictví několika šlechtických a královských rodů, nejznámějším vlastníkem byl Matúš Čák Trenčanský.

Římský nápis na hradní skále pochází z 2. století n.l. jako nejseverněji položený důkaz pobytu římských legií z dob markomanských válek. Přezimovaly zde v osadě Laugaricio, která se stala později základem pro město Trenčín. V současnosti se nachází nápis za hotelem Tatra.

Morový sloup se sochou Svaté Trojice na vrcholu je umístěn na Mírovém náměstí. Zhotovit jej nechal župan hrabě Mikuláše Ilešházi v roce 1712. Tato barokní památka vídeňských mistrů kameníků dodnes připomíná morovou epidemii z roku 1710.

Mirové náměstí

Trenčínský hrad

Morový sloup


Pražská šachová společnost, o.s. | design by pb